Η Ομάδα μας

Team Image

Γιάννης Κιόρογλου

Chef

Some info

Team Image

Γιάννης Κιόρογλου

Sous Chef

Some info

Team Image

Γιάννης Κιόρογλου

Chef

Some info

Team Image

Γιάννης Κιόρογλου

Chef

Some info

Team Image

Γιάννης Κιόρογλου

Chef

Some info

Team Image

Γιάννης Κιόρογλου

Chef

Some info